Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Fundacja "Myśląc Ojczyzna - Im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia"

Relacja IV Kongres Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” Wigry 18.07.2020

Utworzono dnia 19.07.2020

W trakcie drugiego dnia IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi”, odbywającego się w dniach 17-19 lipca 2020 r. na Wigrach, Prelegenci zaprezentowali zagadnienia dotyczące relacji Kościół-Państwo jako narzędzia obrony godności i normalności,  a także kwestie z zakresu obrony godności osoby.

Ks. dr Jacek Nogowski (Prezes Fundacji Wigry Pro) powiedział, że dobro wspólne polega przede wszystkim na stworzeniu maksymalnych szans rozwoju jednostkom ludzkim przynależnym do różnych społeczności. Dobro wspólne określa cele i zadania każdej społeczności. Zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła dobro wspólne „obejmuje sumę takich warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć własną doskonałość”. Każdy człowiek jest istotą otwartą na relacje z innymi. „Dobro wspólne, którego ludzie szukają i osiągają tworząc wspólnotę społeczną jest gwarancją dobra osobistego, rodzinnego i grupowego. Z tych powodów rodzi się i nabiera kształtu społeczeństwo z jego porządkiem strukturalnym […]. Dlatego zadaniem jest nasze uświadomienie, że człowiek, który rodzi się w danym momencie życia i korzysta ze wszystkich darów natury, ma tak z nich korzystać, aby one mogły także służyć innym” – podkreślił Prelegent. 

Dr Agnieszka Romanko (KUL) stwierdziła: „Niezależność i autonomia Kościoła, która w sposób szczególny wyraża się poprzez działalność Jego członków (zarówno duchownych, jak i świeckich) nie może oznaczać bierności w sprawach, w których wymagają tego podstawowe prawa osoby (także wówczas, gdy sprawy te dotyczą porządku politycznego, np. legalizacja aborcji czy pozbawianie rodziców prawa do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami albo ograniczanie tego prawa na rzecz instytucji państwowych). Niezależności i autonomii Państwa – chociaż dotyczy spraw doczesnych i jej celem jest dobro wspólne wszystkich obywateli – nie należy rozumieć w oderwaniu od Boga. Autonomia Państwa nie może być tłumaczona relatywizmem moralnym, natomiast człowiek, który jest równocześnie wierzącym i obywatelem, powinien – zarówno w porządku państwowym, jak i kościelnym – kierować się «jednym sumieniem chrześcijańskim»”.

Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Założyciel i Moderator Ruchu „Europa Christi”, tłumacząc, dlaczego rozszerzona została nazwa Ruchu o słowa „Mundus Christi” stwierdził, że Chrystus jest Zbawicielem całego świata. Porządek świata, porządek praw natury, fizyki, chemii, biologii, astronomii wskazuje, że w tym porządku jest rozum. Największym zagrożeniem, które grozi ludzkości to zagrożenie Wieży Babel, czyli celowe pomieszanie języków i pojęć.

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN o. Lublin) zauważył, że zmiany ustrojowe i społeczno-polityczne zaistniałe w Polsce na etapie przemian, jakie dokonały się pod koniec XX w. wiodących od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji dotyczą także relacji pomiędzy Państwem a Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi. Podstawowe zasady tych relacji zostały określone w dwóch aktach normatywnych, tj. Konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską oraz Konstytucji RP. Kluczowe znaczenie w tym przedmiocie ma art. 1 Konkordatu, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”.

Praktyczne przykłady z procesów sądowych dotyczące stosowania Konkordatu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także relacji między Kościołem a Państwem przedstawił mecenas Marek Markiewicz.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL przypomniał, że papież Jan Paweł II promulgując obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 213 zadeklarował: „Wierni mają prawo otrzymywać pomoc od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów”. Obowiązek udzielania pomocy z duchowych dóbr Kościoła w ścisłym znaczeniu spoczywa na biskupach i innych duchownych wyposażonych we władzę biskupią. W sensie szerszym odpowiedzialni są wszyscy duchowni stosownie do powierzonego im urzędu. Obowiązek ten ze sprawiedliwości (ex iustitia) spoczywa na tych duchownych, którzy sprawują odpowiedni urząd duszpasterski (ex officio). Inni duchowni, którym biskup nie powierzył urzędu duszpasterskiego, mają obowiązek udzielania wiernym pomocy duchowej z motywu miłości chrześcijańskiej (ex caritate).

Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL zauważył: „Powrót nauki religii w 1990 r. do polskich szkół stanowi bardzo ważne wydarzenie w dziejach polskiej katechezy w okresie powojennym i w europejskiej tradycji katechetycznej. Możliwość ponownego nauczania religii w polskich przedszkolach i szkołach jest naprawą krzywd wyrządzonych społeczeństwu i Kościołowi katolickiemu przez władze komunistyczne”.

Ks. dr hab. Paweł Kaleta (KUL) zwrócił uwagę, że Kościół to nie tylko działalność konfesyjna, ale także działalność charytatywno-opiekuńcza, humanitarna, oświatowo-wychowawcza czy też naukowa. W celu realizacji tych zadań niezbędne są środki finansowe. Trudno dziś mówić o samofinansowaniu się Kościoła, ponieważ obecnie system finansowania Kościoła w Polsce ma podstawę w 3 źródłach: dobrowolne ofiary wiernych, majątek własny i subwencje państwowe.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) zapoznał zebranych z ustawodawstwem kanonicznym i świeckim w zakresie małżeństwa, na którym budowana jest rodzina. Małżeństwo i rodzina są instytucjami bliskimi zarówno dla Kościoła, jak i dla Państwa, ponieważ rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, zarówno Kościoła, jak i Państwa. Dlatego też jest potrzeba ochrona małżeństwa i rodziny ze strony tych dwóch społeczności.

Pan prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (UM w Lublinie) pytał: „Co możemy zrobić, aby następne pokolenia były zdrowsze?” Odpowiadając, stwierdził, że należy pokazać młodzieży szacunek do wartości, a zdrowie jest wartością najwyższą, a działanie przeciwko zdrowiu jest grzechem, dlatego Kościół i Państwo każde w swym zakresie powinno dbać o bezpieczeństwo zdrowotne swych obywateli i wiernych.

Sesja „Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności” w ramach IV Międzynarodowego Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” zatytułowanego „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego” potrwa na Wigrach do 19 lipca 2020 r.

Opiekę medialną objęła Telewizja Polonia. Patronem medialnym są: Tygodnika Katolicki „Niedziela”, Martyria, Radio Białystok, Radio 5.

Organizatorami Kongresu na Wigrach są: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Fundacja Wigry Pro, Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, Program „Niepodległa” na lata 2017-2022 oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 40

W tym miesiącu: 281

W poprzednim miesiącu: 205

Wszystkich: 21497

Zegar